زهرا حسین نژاد

زهرا حسین نژاد

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۹۱ارتباط ۱۲مهارت
تهران | تهران
کارشناس تولید محتوا
شرکت فروشگاه اینترنتی
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی اسلامشهر
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی اسلامشهر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مخابرات
دانشگاه فنی حرفه ای اردبیل
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس تولید محتوا
شرکت فروشگاه اینترنتی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
تامین کننده محتوای سایت
شرکت تبلیغاتی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
منشی اداری
نمایشگاه فرش
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
پیشگیری از نشت اطلاعات
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مخابرات از مرکز آموزش علمی کاربردی اسلامشهر
پایان نامه
پروژه‌ها
ترجمه مقاله Data Leakage Prevention
ترجمه مقاله Data Leakage Loss Prevention Systems DLP
ترجمه مقاله Detecting Data Semantic A Data Leakage Prevention Approach
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
تامین کننده محتوای سایت های آریاکید، زربد، بامیلو، برق آسا، ایران نمای نو، برق و ساختمان و سایت دکتر کلینی و...