زهرا حسین نژاد

زهرا حسین نژاد

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۹۳ارتباط ۱۰مهارت
سمنان | سمنان
کارشناس تولید محتوا
فروشگاه اینترنتی مواد معدنی
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی اسلامشهر
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی اسلامشهر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مخابرات
دانشگاه فنی حرفه ای اردبیل
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
کارشناس تولید محتوا
فروشگاه اینترنتی مواد معدنی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناس تولید محتوا
فروشگاه اینترنتی آریاکید
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
تامین کننده محتوای سایت
شرکت تبلیغاتی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
منشی اداری
نمایشگاه فرش
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
پیشگیری از نشت اطلاعات
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مخابرات از مرکز آموزش علمی کاربردی اسلامشهر
پایان نامه
پروژه‌ها
ترجمه مقاله Data Leakage Prevention
ترجمه مقاله Data Leakage Loss Prevention Systems DLP
ترجمه مقاله Detecting Data Semantic A Data Leakage Prevention Approach
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
نمونه سایت هایی که تولید محتوای آنها را برعهده داشته ام:
آریاکید، آریاکیتی، زربد، بامیلو، برق آسا، ایران نمای نو، برق و ساختمان و سایت دکتر کلینی و...
خصوصیات اخلاقی:
سعی میکنم همیشه در کارهام بهترین و موفق باشم.
مسولیت پذیر، فعال، پرتلاش، هدفدار، با اراده، خوش رو، دلسوز، موقع شناس و....