زهرا حسین نژاد

زهرا حسین نژاد

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۹۲ارتباط ۱۲مهارت
سمنان | سمنان
کارشناس تولید محتوا
فروشگاه اینترنتی پارس اور
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی اسلامشهر
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی اسلامشهر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مخابرات
دانشگاه فنی حرفه ای اردبیل
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
کارشناس تولید محتوا
فروشگاه اینترنتی پارس اور
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناس تولید محتوا
فروشگاه اینترنتی آریاکید
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
اپراتور کامپیوتر
شرکت بازرگانی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
منشی اداری
نمایشگاه فرش
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
پیشگیری از نشت اطلاعات
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مخابرات از مرکز آموزش علمی کاربردی اسلامشهر
پایان نامه
پروژه‌ها
ترجمه مقاله Data Leakage Prevention
ترجمه مقاله Data Leakage Loss Prevention Systems DLP
ترجمه مقاله Detecting Data Semantic A Data Leakage Prevention Approach
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
توانایی انجام امور کامپیوتری، دفتری و اداری‌‌، منشی گری و...