مهدی رضایی

مهدی رضایی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

۰ارتباط ۰مهارت
بوشهر | جم
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات