منصوره هدایتی

منصوره هدایتی

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پژوهش

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | شهریار
مترجم
اندیشکده روابط بین الملل
کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۸۴ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پژوهش
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مترجم
اندیشکده روابط بین الملل
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات