نورمحمد علی یاری

نورمحمد علی یاری

کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱ارتباط ۱مهارت
ایلام | ایلام
نیروی شرکتی خدماتی درشعب بانک تجارت ایلام
خدمات تجارت
کارشناسی ارشد دانشگاه پبام نور مرکز بهشهر
تحصیلات
دانشگاه پبام نور مرکز بهشهر
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
تجارب کاری
۱۳۸۴ - ۱۳۹۰
نیروی شرکتی خدماتی درشعب بانک تجارت ایلام
خدمات تجارت
تعدیل نیروی بانک
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
کردی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
1)دارای سابقه تدریس بعنوان مربی قرآن درسطح پایگاه به مدت10سال
2)دارای گواهینامه رانندگی پایه دوم
3)دارای مدرک داروشناسی ازجهاددانشگاهی