مجید رسولی پور

مجید رسولی پور

کارشناسی کشاورزی

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۶۷ - ۱۳۷۲
کارشناسی کشاورزی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
25 سال سابقه کاری در امور نهاده های کشاورزی اعم از بازرگانی خارجی و داخلی و شناخت بازار مصرف و مسایل فنی و فروش