محمد مجتبی بیگدلی

محمد مجتبی بیگدلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۹مهارت
قم | قم
PHP Developer
باسلام
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهاب دانش
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهاب دانش
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
MTCNA
Microtick
دیپلم زبان
گویش
تجارب کاری
۱۳۹۹ - ۱۳۹۹
PHP Developer
باسلام
یک تجربه کاری بسیار خوب و شاد گروهی
و آشنایی با GraphQl
۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
full stack
HSP Japan
یک استارتاپ برای یکی از هموطنان خودمون در کشور ژاپن
(استفاده از api درگاه پرداخت Stripe)
(استفاده از api شرکت های پستی بین المللی Fedex , HDL)
۱۳۹۶ اکنون
فریلنس
فریلنسر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
علاقه مند به برنامه نویسی و چالش های جدید و داشتن گروهی هم فکر و با استعداد