رجب رئیسی

رجب رئیسی

آزاد

۲ارتباط ۶مهارت
سیستان و بلوچستان | ایرانشهر
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی بهپور
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی بهپور
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی کشاورزی باغبانی
مهندسی فناوری باغبانی و تولیدات گلخانه ای
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات