حامد سیدعلیان

حامد سیدعلیان

بازاریاب (ویزیتور)

۰ارتباط ۱مهارت
سمنان | مهدی شهر
سرپرست کارگاه
بهبود آوران صنعت
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای سمنان
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای سمنان
۱۳۸۳ - ۱۳۸۵
کاردانی برق الکتروتکنیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه ویژه
گواهینامه ویژه
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
تجارب کاری
۱۳۸۲ - ۱۳۹۵
سرپرست کارگاه
بهبود آوران صنعت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات