سوزان روحانی

سوزان روحانی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی

۵ارتباط ۴مهارت
گیلان | آستارا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات