آیلار جوانبخش

آیلار جوانبخش

کارشناسی مهندسی صنایع

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مربی یوگا
باشگاه کهندل
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی صنایع
مدارک و گواهی‌نامه ها
دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC
آموزشگاه زبان اسپیکان
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مربی یوگا
باشگاه کهندل
۱۳۹۸ اکنون
مدرس زبان انگلیسی
موسسه زبان اسپیکان
۱۳۹۸ اکنون
مربی یوگا
باشگاه زن ایرانی
۱۳۹۸ اکنون
مربی یوگا
باشگاه بدن آرا
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
مدرس زبان انگلیسی
موسسه زبان کیش
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
کارگاه سطح دو پیلاتس
فدراسیون ورزش های همگانی
دوره های تربیت مدرس موسسه زبان اسپیکان
دوره های تئوری آمادگی جسمانی
فدراسیون ورزش های همگانی
دوره های CAE
موسسه زبان کیش
توضیحات