آیلار جوانبخش

آیلار جوانبخش

کارشناسی مهندسی صنایع

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی صنایع
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
دوره های تئوری آمادگی جسمانی
فدراسیون ورزش های همگانی
دوره های CAE
موسسه زبان کیش
توضیحات