میلاد محمدی

میلاد محمدی

کارشناسی حسابداری

۶ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
حسابدار ارشد
ثمین انرژی
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۳۸۸ اکنون
کارشناسی حسابداری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳۸۸ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
حسابدار ارشد
ثمین انرژی
۱۳۹۷ اکنون
حسابدار
ثمین انرژی
حسابدار ارشد
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات