وحید دارابی

وحید دارابی

کاردانی مدیریت بازاریابی

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران
تحصیلات
مهارت ها
توضیحات