امید کلانتری دهقی

امید کلانتری دهقی

راننده ترانزیت

۰ارتباط ۵مهارت
اصفهان | اصفهان
راننده ترانزیت
آزاد
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم نساجی
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه پایه یک
راهنمایی ورانندگی اصفهان
گواهینامه آموزش پایه یکم
راهنمایی و رانندگی اصفهان
گواهینامه حمل مواد خطرناک
سازمان حمل و نقل استان اصفهان
کارت مربیگری پایه یکم
راهنمایی و رانندگی استان اصفهان
گواهینامه حمل بارهای ترافیکی
سازمان حمل و نقل استان اصفهان
گواهینامه سلامت شغلی حمل مسافر و حمل بار
سازمان حمل و نقل استان اصفهان
گواهینامه مهاربار
سازمان حمل و نقل استان اصفهان
مدرک الکترونیک درجه ۲(کاردانی)
سازمان فنی حرفه ای اصفهان
گواهینامه قوانین و مقررات حمل و نقل جاده ای
سازمان حمل و نقل استان اصفهان
گواهینامه مهارتهای رانندگی
سازمان حمل و نقل استان اصفهان
گواهینامه بین المللی پایه یکم
کانون جهانگردی واتومبیل رانی(گمرک استان)
مدرک عضویت کانون جهانگردی واتومبیلرانی ایران
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
دفترچه خروج از مرز رانندگان ترانزیت
اداره گذرنامه و دفتر نهادریاست جمهوری
کارت اتوماسیون پالایشگاه
پالایشگاه نفت استان اصفهان
کارت ایمنی و آتشنشانی
پالایشگاه استان اصفهان
مدرک بهداشت حرفه ای رانندگان حمل مسافر
سازمان پایانه های مسافربری استان
کارت هوشمند رانندگان حمل بار
سازمان حمل و نقل استان اصفهان
کارت سلامت رانندگان
موسسه طب کار استان
مدرک گذراندن کلیه دوره های حمل مسافر
سازمان پایانه های حمل مسافر استان
تجارب کاری
۱۳۸۰ اکنون
راننده ترانزیت
آزاد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات