محمدرضا چرختاب

محمدرضا چرختاب

کارشناسی سینما کارگردانی

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
نویسنده
صدا و سیما
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۸۹ - ۱۳۹۶
کارشناسی سینما کارگردانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارشناسی
جامع علمی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۸۰ - ۱۳۹۶
نویسنده
صدا و سیما
پروژه‌ها
تلویزیونی
درجه کارشناسی سینما کارگردانی از مرکز جامع علمی کاربردی تهران
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
تدوین، صدا، بازیگری، کارگردانی
از سال 70 با کار بازیگری شروع کردم
از سال 86 در کنار بازیگری کار تدوین و صدا را انجام میدهم
و نیز کارگردانی چند فیلم کوتاه و نمایش را به عهده داشتم