علیرضا جابری

علیرضا جابری

کارشناسی مدیریت صنعتی

۱ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
بازاریاب
ستاره
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
کارشناسی مدیریت صنعتی
تجارب کاری
۱۳۸۵ - ۱۳۹۳
بازاریاب
ستاره
۱۳۸۲ - ۱۳۸۵
سرپرست فروش و بازاریاب
ایران زمین
۱۳۸۱ - ۱۳۸۲
بازاریاب
سپهرالوند
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات