سجاد علیزاده

سجاد علیزاده

کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

۰ارتباط ۰مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | دوگنبدان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
توضیحات