محمد حیدری

محمد حیدری

مدیر محتوا

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | اسلام شهر
مدیر محتوا
آرتین گیم
کارشناسی دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مدیر محتوا
آرتین گیم
مدیر محتوا سایت و شبکه های اجتماعی، بازاریابی دیجیتال، ASO
۱۳۹۵ اکنون
مترجم
ایران تایپیست
مترجم پروژه ای، ترجمه بیش از 300 مقاله و چند کتاب
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
سردبیر مجله
نشریه پرتو
نشریه دانشجویی دانشگاه تبریز
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات