خشایار رمضان پور

خشایار رمضان پور

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

۱ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
مترجم
شخصی
کارشناسی دانشگاه گلستان
تحصیلات
دانشگاه گلستان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
TTC
دانشگاه گلستان
FCE
موسسه زبان شکوه
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
مترجم
شخصی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات