سیاوش برموز

سیاوش برموز

کارشناسی مهندسی فضای سبز باغبانی

۰ارتباط ۹مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناس باغبانی
مجتمع شهید فکوری
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکزتبریز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکزتبریز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی کشاورزی
مدارک و گواهی‌نامه ها
کشت و کار گلخانه خاکی
کشت و کار گلخانه خاکی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناس باغبانی
مجتمع شهید فکوری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
کارشناس تولید
مجتمع گلخانه جوادی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
کارشناس ناظر
مجتمع مرغداری خطیبی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
کمک ناظر
پازک شاهگلی تبریز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناس ناظر
کشت گستران جنت
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات