پیام باهنر

پیام باهنر

دیپلم موسیقی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر اجرایی
اوای ترنگ پارسی
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم موسیقی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
مدیر اجرایی
اوای ترنگ پارسی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات