فرزاد قاسمی

فرزاد قاسمی

مسلط به 3زبان روسی و اوکراینی و انگلیسی

۲ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
مدارک و گواهی‌نامه ها
امتحان ورود به دانشگاه در اوکراین ومدرک اتمام دوره کالج زبان روسی
دانشگاه بین‌المللی در اوکراین May
مهندس مکانیک سیالات
دانشگاه بین‌المللی کاپی در اوکراین شهر کیف
زبان ها
روسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دورهای آموزشی در سازمان ملل متحد در ایران
توضیحات
اینجانب فرزاد قاسمی هم اکنون به دنبال کار هستم و از سازمانهایی که در آنها مشغول به کار بوده ام مدرک موجود دارم با تشکر.