مهدی حلیمی رازلیقی

مهدی حلیمی رازلیقی

کارشناسی حقوق قضایی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
حسابدار عمومی
پت پاور آریا
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی حقوق قضایی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
حسابدار عمومی
پت پاور آریا
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات