علی مرادی

علی مرادی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | شهر ری
اپراتور
دلفین شمس
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
اپراتور
دلفین شمس
بخاطر تنگی نفس استعفا دادم
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
کردی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات