سارا خجسته

سارا خجسته

کارشناسی زمین شناسی محض

۸ارتباط ۰مهارت
گیلان | لنگرود
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
۱۳۷۹ - ۱۳۸۳
کارشناسی زمین شناسی محض
توضیحات