دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

Islamic Azad University of Lahijan

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گیلان
شهر
لاهیجان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۶۲%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از گیلان، 22 درصد از تهران، 6 درصد از البرز، و ۱۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
کمتر از ۵۰ نفر
۵۵%
۵۵%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۶۷%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی معدن اکتشاف
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۷۰%
۷۰ %