نریمان معتمدی

نریمان معتمدی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۰مهارت
کردستان | دهکلان
کارشناسی دانشگاه علم و فرهنگ
تحصیلات
دانشگاه علم و فرهنگ
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق قدرت
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات