دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ

University of Science and Culture

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه علم و فرهنگ در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۳۸%
زن بیش از ۵۰ نفر ۶۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه علم و فرهنگ در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از تهران، 13 درصد از البرز، 4 درصد از همدان، 4 درصد از گیلان، و ۲۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۵۰ نفر
۵۹%
۵۹%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه علم و فرهنگ در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۶۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۲۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۷۲%
۷۲ %