سارا منصورخاکی

سارا منصورخاکی

کارشناسی مدیریت

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
مدیرداخلی
حمل و نقل بین المللی
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد)
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
مدیرداخلی
حمل و نقل بین المللی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات