رزگار شاهی

رزگار شاهی

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای پرتو پزشکی

۲ارتباط ۰مهارت
تهران | پردیس
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
تحصیلات
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای پرتو پزشکی
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات