دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

Sharif University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی شریف در آرمانگر عضو هستند که ۱۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۸۱%
زن بیش از ۱۰ نفر ۱۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی شریف در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از تهران، 8 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از البرز، 5 درصد از اصفهان، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۵۰ نفر
۵۸%
۵۸%
آذربایجان شرقی
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۲۴%
۲۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی شریف در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۵۴%
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۳۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد MBA
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۶%
۶۶ %