محبت حسینی

محبت حسینی

کارشناسی حسابداری-تعمیرات کامپیوتر-وشارژکاتریج وتعمیرات پرینترو فتوکپی

۰ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | قصرشیرین
کارشناس
تعمیرات پرینتر وشارژکاتریج لیزری
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۷۰ - ۱۳۷۶
کارشناسی حسابداری
دانشجوی حسابداری دانشضگاه کردستان شهر سنندج یادش بخیر
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناس
تعمیرات پرینتر وشارژکاتریج لیزری
بصورت تجربی شارژکارتریج وتعمیر پرینتروفتوکپی وهمچنین سخت افزار کامپیوتر را انجام میدهم
مهارت ها
توضیحات
تعمیرکار دستگاه فتوکپی وپرینترها وماشین آلات اداری بصورت تجربی