حسین جلالی سنگانی

حسین جلالی سنگانی

کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی

۰ارتباط ۲مهارت
خراسان رضوی | سنگان
دبیر
آموزش و پرورش
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
دبیر
آموزش و پرورش
۱۳۹۲ اکنون
اپراتور
متفرقه
اپراتور ماشین الات راهسازی و معدنی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات