ابراهیم رحیمیان

ابراهیم رحیمیان

کارشناسی ارشد زمین شناسی چینه و فسیل

۲ارتباط ۱مهارت
خراسان جنوبی | طبس
تکنسین ارشد آزمایشگاه
شرکت زغالسنگ پروده طبس
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی طبس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی طبس
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد زمین شناسی چینه و فسیل
تجارب کاری
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
تکنسین ارشد آزمایشگاه
شرکت زغالسنگ پروده طبس
مهارت ها
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات