سید یعقوب یوسفی

سید یعقوب یوسفی

کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی مدیریت شهری

۲ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سجاد
تحصیلات
دانشگاه صنعتی سجاد
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات