حسین حق شناس

حسین حق شناس

کارشناسی کشاورزی ماشین آلات کشاورزی

۰ارتباط ۴مهارت
مرکزی | ساوه
مسئول تعمیر و نگه داری پمپ های گریز از مرکز
زاگرس مس سازان
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی کشاورزی ماشین آلات کشاورزی
مدارک و گواهی‌نامه ها
هیدرولیک کار صنعتی
۱۳۹۵
هیدرولیک کار صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
24654503
پنوماتیک کار صنعتی
۱۳۹۵
پنوماتیک کار صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
23824514
برقکار ساختمان درجه2
۱۳۸۹
برقکار ساختمان درجه2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
101576
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکیe8
۱۳۸۷
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکیe8
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
238596
جوشکاری با قوس الکتریکیe6
۱۳۸۷
جوشکاری با قوس الکتریکیe6
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
238532
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی درجه 2(e3)
۱۳۸۷
جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی درجه 2(e3)
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
19212
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مسئول تعمیر و نگه داری پمپ های گریز از مرکز
زاگرس مس سازان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
برقکار
ازاد
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
ایمنی و بهداشت
مسئول تعمیر و نگه داری پمپ های گریز از مرکز در زاگرس مس سازان
توضیحات