رضا بلورانی

رضا بلورانی

بی کار

۰ارتباط ۱مهارت
لرستان | کوهدشت
کنترل کننده
دره مهرگان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۸۵ - ۱۳۹۱
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
بازاریابی
۱۳۹۴
بازاریابی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کنترل کننده
دره مهرگان
پروزه کاداستر .در استان لرستان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
دستیار فروش و بازاریابی
شرکت دورال
شرکت دورال به عنوال بزرکترین تولید کننده درب و پنجره آلومینیوم ایران که از زیر مجموعه هلدینگ های 60تا سازمان تامین اجتماعی میباشد که طی 7 ماه در این شرکت به عنوان دستیار بازاریاب و فروش فعالیت داشته ام.
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مدیر فروش داخلی
پژوهشگاه
تجربه خوبی بود
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کاداستر
پروژه ی کاداستر جهت ثبت اراضی کشاورزی‌ و تعیین مالکیت .در استان لرستان و شهرستان الشتر که جهاد کشاورزی به عنوان طرف کار و شرکت دره مهرگان از پژوهشگاه دانشگاه تهران هم به عنوان مجری به مدت 1 سال.و اینجانب هم طی این مدت با سه نفر دیگر جمعا 4 نفر از شرکت دره مهرگان به عنوان سرگروه با اعضای 10 نفری طی این مدت با دیگر اعضای‌مجموعه شرکت دره مهرگان فعالیت داشته ام.
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
و همچنین در پروژه ی تهیه انواع نمونه طیفی خاک از استان تهران و لرستان .که اینجانب در قسمت هماهنگی واحد برداشت نمونه ها به مدت 5 ماه فعالیت داشته ام