محمد نیک

محمد نیک

نوازنده و آهنگساز (گیتار بیس)

۱ارتباط ۲مهارت
البرز | کرج
نوازنده بیس
گروه موسیقی " رخ "
کارشناسی دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۸۳ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۹
لیسانس کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
نوازنده بیس
گروه موسیقی " رخ "
۱۳۹۵ اکنون
نوازنده بیس
گروه موسیقی " گره "
۱۳۹۰ اکنون
نوازنده بیس
گروه موسیقی " فرشید اعرابی "
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
آلبوم مرگ خاموش
نوازنده بیس در گروه موسیقی " فرشید اعرابی "
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات