مهسا عظیم زاده

مهسا عظیم زاده

کارشناسی مدیریت صنعتی

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | فولادشهر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صنعتی فولاد
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صنعتی فولاد
۱۳۸۶ اکنون
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات