اسماعیل اسکندری

اسماعیل اسکندری

کارشناس فروش و طراح گرافیست و انیماتور

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناس فنی
شرکت اطلس نانو تاوریژ
کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۷
کارشناسی فیزیک مهندسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
انیماتور
موسسه دیجیتال رسانه شهر
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
کارشناس فنی
شرکت اطلس نانو تاوریژ
پروژه‌ها
پمپ تولید آب فوق فشار بالا
درجه کارشناسی فیزیک مهندسی از دانشگاه محقق اردبیلی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
crm
کارشناس فنی در شرکت اطلس نانو تاوریژ
توضیحات