نگین نیکنام

نگین نیکنام

علوم انسانی و کار با کامپیوتر

۲ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | هرسین
تایپیست سریع
آموزشگاه دانش تحلیل
کاردانی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۷ اکنون
کاردانی علوم انسانی
-
دیپلم علوم انسانی
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
تایپیست سریع
آموزشگاه دانش تحلیل
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات