ارسلان صادقی

ارسلان صادقی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب

۲ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
IT کارشناس
شهروند
کارشناسی دانشگاه امام صادق
تحصیلات
دانشگاه امام صادق
۱۳۶۸ - ۱۳۷۲
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب
تجارب کاری
۱۳۶۸ اکنون
IT کارشناس
شهروند
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات