مهدی زرگری مقدم

مهدی زرگری مقدم

کارشناسی ارشد (HSE)

۰ارتباط ۲مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناس HSE ستاد
نفت و گاز اروندان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
کارشناس HSE ستاد
نفت و گاز اروندان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
Project HSE Manager
SINOPEC
yadavaran oil field
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
Project HSE Manager
مهندسی خرد صنعت
پروژه احداث کارخانه نمکزدایی و شیرین سازی قلعه نار
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
سرپرست HSE کارخانه
نورد و لوله سپنتا
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
Defensive driving Trainer