مهسا ولی پور

مهسا ولی پور

کارشناسی مهندسی مواد متالوژی

۰ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی دانشگاه ملایر
تحصیلات
دانشگاه ملایر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی مواد متالوژی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات