صباح الدین صادقی مهر

صباح الدین صادقی مهر

۰ارتباط ۱مهارت
بوشهر | کنگان
مهندس تعمیر و نگهداری
نفت و گاز و پتروشیمی
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۰
تعمیرات ماشین آلات دوار
رامپکو
تجارب کاری
۱۳۸۲ اکنون
مهندس تعمیر و نگهداری
نفت و گاز و پتروشیمی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات