مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه

مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه

Center of Applied Science and Technology Asaloyeh

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
بوشهر
شهر
عسلویه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از بوشهر، 11 درصد از هرمزگان، 5 درصد از فارس، 5 درصد از کرمانشاه، 5 درصد از تهران، 5 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
بوشهر
بیش از ۱۰ نفر
۶۸%
۶۸%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی عسلویه در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %
کاردانی آتش نشانی اطفای حریق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %
کارشناسی صنایع شیمیایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی صنایع شیمیایی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی کارشناسی ایمنی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی ایمنی بازرسی فنی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی آتش نشانی مدیریت حریق و حوادث
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %