نگار آزرم

نگار آزرم

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تفت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تفت
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات