دانشگاه آزاد اسلامی تفت

دانشگاه آزاد اسلامی تفت

Islamic Azad University of Taft

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
یزد
شهر
تفت
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تفت در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تفت در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از یزد، 20 درصد از تهران، 10 درصد از اصفهان، 5 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 5 درصد از کرمان، 5 درصد از همدان، 5 درصد از فارس، 5 درصد از خراسان رضوی، 5 درصد از البرز، 5 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تفت در آرمانگر عضو هستند که ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی تربیت بدنی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی معماری طراحی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰ %