دکتر مهدی امیرافشار

دکتر مهدی امیرافشار

مدیر عامل هلدینگ طلوع زرین اقتصاد

۳ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مدیر عامل
شرکت طلوع زرین
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
دکترا حقوق جزا و جرم شناسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
MBA
۱۳۹۵
ICDL
سازمان برنامه و بودجه
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مدیر عامل
شرکت طلوع زرین
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مدیر اجرای احکام
بانک انصار
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
حقوقی و امور قراردادها
توزیع برق استان تهران
پروژه‌ها
کتاب حقوق شهروندی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات