دکتر مهدی امیرافشار

دکتر مهدی امیرافشار

مدیر عامل هلدینگ طلوع زرین اقتصاد

۶ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
هلدینگ طلوع زرین
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
دکترا حقوق جزا و جرم شناسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
DBA ( دکترین فن دفاع از نخبگان )
۱۳۹۵
ICDL
سازمان برنامه و بودجه
۱۳۹۵
MBA
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
هلدینگ طلوع زرین
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مدیر اجرای احکام
بانک انصار
۱۳۹۴ اکنون
مدیر دپارتمان حقوقی
اندیشکده ایرانیان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
مدیر دعاوی حقوقی
بانک ملت
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
حقوقی و امور قراردادها
توزیع برق استان تهران
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۰۱
کتاب تفسیر قانون جزا
کتاب حقوق شهروندی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات