اکبر فیضی اولی قشلاق

اکبر فیضی اولی قشلاق

کارشناسی حسابداری

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | شهریار
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی حسابداری
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات