صبا غلامی

صبا غلامی

کارشناسی مهندسی شیمی

۵ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارمند آژانس هواپیمایی
.
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارمند آژانس هواپیمایی
.
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات